Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bevisoptagelse - Slovakiet


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Bevisindhentelse


Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovakiet

Tlf.: (421) 2 888 91 258

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Sprogkendskab: Slovakisk, tjekkisk, engelsk, fransk og tysk.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Slovakisk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

De slovakiske myndigheder modtager skriftlige anmodninger i form af breve.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Det slovakiske justitsministerium (afdelingen for international privatret)

Župné nám. 13;

813 11 Bratislava

Tlf.: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mail: Link åbner i nyt vinduecivil.inter.coop@justice.sk

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  • Traktat mellem Den Slovakiske Republik og Den Tjekkiske Republik om retligt samarbejde og oprettelse af visse retlige forbindelser på det civile og det strafferetlige område, der blev undertegnet i Prag den 29. oktober 1992.
  • Traktat mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Polen om retligt samarbejde og oprettelse af visse retlige forbindelser på det civilretlige, familieretlige, strafferetlige og arbejdsretlige område, der blev undertegnet i Warszawa den 21. december 1987.
  • Traktat mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Ungarn om retligt samarbejde og oprettelse af retlige forbindelser på det civilretlige, familieretlige og strafferetlige område, der blev undertegnet i Bratislava den 28. marts 1989.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/04/2020