Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bizonyításfelvétel videokonferencia révén - Ciprus

TARTALOMJEGYZÉK

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

Bizonyításfelvételre videokonferencia útján közvetlenül vagy pedig a megkereső tagállam bíróságának részvételével is sor kerülhet. Az erre vonatkozó jogalapot a nemzeti szabályozásban a 122(I)/2010. sz. törvénnyel módosított, a bizonyításfelvételről szóló törvény 9. fejezetének 36A. cikke teremti meg. A 36A. cikkben foglaltak értelmében a bíróság saját mérlegelési jogkörében eljárva a bizonyításfelvétel szempontjából fontosnak tartott bármilyen feltételt meghatározhat, feltéve, hogy ezek a feltételek összeegyeztethetőek a Ciprusi Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

Nincsenek ilyen jellegű korlátozások. Bármely olyan személy meghallgatható, aki szükségesnek tartott bizonyítékkal tud szolgálni, feltéve, hogy a bizonyításfelvétel iránti kérelem a 1206/2001/EK rendelet hatálya alá tartozik és a nemzeti joggal összeegyeztethető.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

A videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok nem esnek korlátozás alá, feltéve, hogy a bizonyításfelvétel iránti kérelem a nemzeti joggal összeegyeztethető és a kért bizonyításfelvétel a gyakorlatban kivitelezhető.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

Nincs korlátozás.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

Kizárólag az eljárási jegyzőkönyv kerül rögzítésre.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

A bizonyításfelvételt a vallomást tevő személy anyanyelvén kell lefolytatni, az elhangzottakat ezt követően tolmács fordítja le a bíróság hivatalos nyelvére, vagyis görögre.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

A tolmács igénybevételéhez szükséges intézkedések megtételéért az abban az ügyben eljáró bíróság kezelőirodája felel, amelyben az érintett személyt meg kell hallgatni.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A meghallgatandó személy részére idézést kell kibocsátani, a meghallgatás időpontját pedig úgy kell kitűzni, hogy arról az érintett személyt kellő időben lehessen értesíteni.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A tolmácsolással kapcsolatban felmerült költségeket az eljáró bíróság székhelye szerinti állam viseli, a meghallgatás napján a technikai háttér biztosításával kapcsolatban felmerült költségeket pedig az az állam viseli, ahol a tanú található.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

E célból idézést bocsátanak ki.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

Eskütételre vagy nyilatkozattételre kerül sor, valamint megállapítják a meghallgatandó személy személyazonosságát.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A megkereső bíróság köteles rendelkezésre bocsátani a meghallgatandó személy adatait. Az eskütétel során a meghallgatandó személy vallási meggyőződésétől függően a Bibliára vagy a Koránra tesz esküt, vagy pedig nyilatkozatot tesz.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

Azt követően, hogy arról az illetékes hatóságok (a bíróságok kezelőirodái) előzetesen egyeztettek, a kapcsolatot a meghallgatás napját megelőzően le kell tesztelni.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

Nincs további információra szükség.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/06/2020