Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on koostanud rea teabelehti, mis pakuvad praktilist teavet Euroopa Liidu eri liikmesriikide kohtute vaheliste videokonverentside korra ja tehniliste vahendite kohta.


Nõukogu määrus (EÜ) Lingil klikates avaneb uus akennr 1206/2001 ELi eri liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades annab üldise õigusraamistiku tõendite kogumiseks mõnes teises liikmesriigis kui kohtu asukohariik. Igal ELi liikmesriigil on selles valdkonnas aga oma menetlusnormid, mistõttu sõltuvad protsessi üksikasjad koostöötaotluse saanud liikmesriigi õigusest.

Selleks et ELi eri liikmesriikide kohtutel oleks lihtsam teha koostööd ja kasutada igakülgselt videokonverentsi võimalusi mõnes teises ELi liikmesriigis tõendite kogumiseks, on Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades koostanud teabelehtede komplekti. Need annavad praktilist teavet normide, menetluste ja tehniliste vahendite kohta ELi liikmesriikides.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 21/02/2019