Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla


Neuvoston asetus (EY) Linkki avautuu uuteen ikkunaanN:o 1206/2001 koskee tuomioistuinten välistä yhteistyötä eri EU-maissa todisteiden vastaanottamisessa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetuksella luodaan yleiset ja oikeudelliset puitteet todisteiden vastaanottamiseen toisessa maassa kuin siinä, jossa tuomioistuin sijaitsee. Jokaisella EU-maalla on kuitenkin oma prosessioikeudellinen lainsäädäntönsä tällä alalla, joten menettelyn yksityiskohdat vaihtelevat yhteistyöpyynnön vastaanottavan valtion lainsäädännön mukaan.

Eri EU-maiden oikeusviranomaisten yhteistyön helpottamiseksi ja videoneuvottelujen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi todisteiden vastaanottamisessa eri EU-maassa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut tietosivuja, joihin on koottu käytännön tietoa säännöistä, menettelyistä ja teknisistä välineistä eri EU-maissa.

Tietosivuja pääsee lukemaan napsauttamalla halutun maan lippua tämän sivun oikeassa laidassa.

 


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 30/06/2016