Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Patvirtinamosios informacijos rinkimas vaizdo konferencijos būdu


Tarybos reglamentu (EB) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 1206/2001, kuris apima įvairių ES šalių teismų tarpusavio bendradarbiavimą renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose, nustatoma bendra teisinė sistema, taikoma renkant įrodymus kitoje šalyje, nei yra įsikūręs teismas. Vis dėlto kiekviena ES šalis šioje srityje taiko savo proceso įstatymus, todėl proceso detalės skiriasi atsižvelgiant į šalies, kuriai teikiamas prašymas bendradarbiauti, teisę.

Kad teisminės institucijos skirtingose ES šalyse galėtų lengviau bendradarbiauti ir visapusiškai naudotis vaizdo konferencijomis rinkdamos įrodymus kitoje ES šalyje, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (angl. EJN civil) parengė informacijos suvestinių rinkinį. Jose pateikiama praktinės informacijos apie įvairių ES šalių taisykles, procedūras ir techninę įrangą.

Norėdami susipažinti su informacijos suvestine, spustelėkite ant atitinkamos nacionalinės vėliavos šio puslapio dešinėje pusėje.

 


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2016