Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bizonyításfelvétel videokonferencia révén - Lettország

TARTALOMJEGYZÉK

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

A bíró a videokonferenciát megelőzően megfelelő időben – a kérelmezővel külön kapcsolatba lépve – dönt a második ország képviselőinek videokonferencián való részvételéről.

A bíró valamennyi kérdésben a polgári perrendtartásról szóló törvénnyel (Civilprocesa likums) összhangban dönt.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

A perrendtartásról szóló törvény 122. szakaszának (1) bekezdése szerint a szakértő meghallgatására videokonferencia alkalmazásával is sor kerülhet.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

A bíróságnak kell azokat elbírálnia.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

Minden egyes esetben a jogi segítségnyújtásra vonatkozó kérelmet valamennyi szempontot megvizsgálva egyénileg kell elbírálni.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 152. szakaszának (3) bekezdése szerint a bírósági tárgyalásról fénykép-, film- vagy videófelvétel kizárólag a bíróság engedélyével készülhet.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

a) a bírósági tárgyalásra hivatalos nyelven, lett nyelven kerül sor. A videokonferenciát kérelmező ország részére lett tolmácsot kell biztosítani.

b) ha közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor, akkor a felek kölcsönös megállapodása alapján.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

A videokonferenciát kérelmező fél részére tolmácsot kell biztosítani. A tolmács a tárgyalóteremben foglal helyet.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A jogi segítségnyújtás iránti kérelmet megfelelő időben, legalább 60 nappal a tervezett videokonferenciát megelőzően kell benyújtani.

A tervezett videokonferenciát megelőzően időt kell biztosítani a kapcsolat tesztelésére.

A videokonferencia iránti kérelem benyújtásakor meg kell adni a technikai paramétereket.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 716. szakasza szerint a felmerült költségeket az állami költségvetésből kell fedezni.

A külföldi ország bizonyításfelvételre vonatkozó megkeresését teljesítő bíróság értesíti az igazságügyi minisztériumot a fentiekben említett megkeresés teljesítésével kapcsolatos alábbi költségről:

  1. a szakértők és tolmácsok részére megtérítendő kiadások összege;
  2. jogszabályban meghatározott esetekben a külföldi ország bizonyításfelvételre vonatkozó megkeresésének a külföldi ország perrendtartása szerinti eljárásokkal összhangban történő teljesítése során felmerült költségek;
  3. abban az esetben felmerült költségek, ha a külföldi ország bizonyításfelvételre vonatkozó, külföldi ország illetékes hatóságának kérelmén alapuló megkeresését technikai eszközök alkalmazásával teljesítik.

Az igazságügyi minisztérium kérheti a külföldi ország illetékes hatóságát, hogy viselje az e szakasz második bekezdésében említett költségeket.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

A külföldi ország köteles az adott személy tájékoztatásához szükséges információkat előkészíteni.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A polgári perrendtartásról szóló törvény alapján bíróságnak kell a személy személyazonosságát ellenőriznie.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

Ilyen eljárásról nem rendelkezik a polgári perrendtartásról szóló törvény. A külföldi ország azonban kérheti a bíróságot, hogy határozzon az esküt illetően.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

A videokonferencia időpontja előtt és a videokonferencia tesztelését megelőzően az érintett felek kötelesek egymással megosztani a technikai paramétereiket, valamint (a bíróság és a technikai segítségnyújtást biztosító intézmény) kapcsolattartó személyeinek adatait.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

A technikai információk, valamint a technikai specifikáció adatai szükségesek.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 16/04/2021