Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bizonyításfelvétel videokonferencia révén - Málta

TARTALOMJEGYZÉK

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

Amennyiben Málta a megkereső állam, a videokonferencia csak végső esetben alkalmazható.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

Nincsenek korlátozások a meghallgatható személyeket illetően: tanúkat, szakértőket és feleket egyaránt meg lehet hallgatni.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

A bíróság dönt arról, hogy mi fogadható el bizonyítékként.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

Amennyiben Málta a megkeresett állam, a meghallgatást bíróságon kell megtartani.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

Igen, megengedett a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

a) Amennyiben Málta a megkeresett állam, a 10-12. cikk szerinti kérelmek esetében a meghallgatás máltai vagy angol nyelven folyik.

b) Amennyiben Málta a megkereső állam, a 17. cikk szerinti kérelmeket máltai vagy angol nyelven kell megtenni.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

Amennyiben Málta a megkeresett állam, és ennélfogva Málta veszi fel a vallomást, a szervezeti és polgári eljárási törvénykönyv 596. cikkének (1) bekezdése (máltai törvénytár 12. fejezete) azt mondja ki, hogy: „Ha a bíróság nem érti azt a nyelvet, amelyen a vallomást teszik, képesített tolmácsot kell kirendelnie, akiknek költségét a tanút állító fél köteles előlegezni”. Ebben az esetben a tolmácsnak abban a helyiségben kell tartózkodnia, mint a tanúnak.

Amennyiben a 17. cikk keretében Málta a megkereső állam, és közvetlen bizonyításfelvétel történik, a tolmács tartózkodási helye az ügy körülményeitől függ.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

Amennyiben a bizonyításfelvétel a 10. és 12. cikk alapján történik, és Málta a megkeresett állam, a szervezeti és polgári eljárási törvénykönyv 568. cikkének (1) bekezdése azt mondja ki, hogy: „A tanúkat az érintett fél kérelmére kibocsátott idézés révén kell megidézni”. A két tárgyalás között egyhónapos időközt kell tartani, hogy elég idő legyen a tanú értesítésére.

A 17. cikk alapján, ha Málta a megkereső tagállam, a bíróság dönt arról, hogy milyen eszközöket kell igénybe venni a meghallgatandó személynek a meghallgatás helyéről és idejéről való értésítése érdekében. A két tárgyalás között egy hónapos időközt kell tartani, hogy elég idő legyen a tanú értesítésére.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

100 euró összegű díjat kell fizetni, amely fedezi a videokonferencia első két óráját.

Minden további óra után 50 eurós díj fizetendő.

A technikus 58 eurós óradíját is meg kell fizetni.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

Mielőtt megtenné vallomását, a bíróság figyelmezteti a tanút, hogy amennyiben nem áll készen a vallomástételre, akkor erről tájékoztatnia kell a bíróságot.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A bíróság felhívhatja a meghallgatandó személyt, hogy vallomástétel előtt mutassa be útlevelét vagy személyi igazolványát. A tanút a meghallgatás előtt figyelmeztetni kell arra, hogy magával kell hoznia e dokumentumok valamelyikét.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A szervezeti és polgári eljárási törvénykönyv 111. cikke szerint „A római katolikus vallású személytől az e valláshoz tartozó személyeknél szokásos eskü vehető; a nem ilyen vallású személyt oly módon kell felesketni, amely szerinte lelkiismeretileg leginkább köti őt.”

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

A kapcsolattartók az alábbi személyek:

Charles Calleja, audiovizuális vezető technikus

E személy felel a videokonferencia során a műszaki összekapcsolásért, tesztelésért és támogatásért.

Elérhetőség: +356 25902375 - valettai bíróság 4. emeleti iroda

A link új ablakot nyit megcharles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, videokonferencia elérhetőség

Elérhetőség: +356 25902391 - valettai bíróság 4. emeleti iroda

A link új ablakot nyit megmaria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, tisztviselő

Elérhetőség: +356 25902211 - valettai bíróság 4. emeleti iroda

A link új ablakot nyit megalan.a.darmanin@gov.mt

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

A tárgyalás időpontját megelőzően a következők megadását kérjük a megkereső bíróságtól:

a) Időzóna

b) Tesztelési időpont (nap és óra)

c) Fix IP-cím

d) A műszaki kapcsolattartó elérhetősége


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 10/03/2017