Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

W ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych sporządzono zestaw arkuszy informacyjnych, które dostarczają praktycznych informacji dotyczących przepisów, postępowań i ułatwień technicznych na potrzeby przeprowadzenia wideokonferencji między sądami w różnych państwach UE.


Rozporządzenie Rady (WE) Link otworzy się w nowym oknienr 1206/2001 dotyczące współpracy między sądami różnych państw członkowskich UE przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych określa ogólne ramy prawne prowadzenia postępowania dowodowego w innym państwie niż państwo, w którym mieści się sąd rozstrzygający sprawę. W każdym państwie Unii Europejskiej obowiązują jednak inne przepisy procesowe, dlatego szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu prowadzenia postępowania są różne w zależności od prawa państwa otrzymującego wniosek o współpracę.

Aby ułatwić organom sądowym w różnych krajach UE współpracę i pełne wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w innym kraju UE, Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN civil) opracowała zbiór arkuszy informacyjnych. Bazy te dostarczają praktycznych informacji dotyczących przepisów, procedur i sprzętu technicznego w różnych krajach UE.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 21/02/2019