Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji


Rozporządzenie Rady (WE) Link otworzy się w nowym oknienr 1206/2001 dotyczące współpracy między sądami różnych państw członkowskich UE przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych określa ogólne ramy prawne prowadzenia postępowania dowodowego w innym państwie niż państwo, w którym mieści się sąd rozstrzygający sprawę. W każdym państwie Unii Europejskiej obowiązują jednak inne przepisy procesowe, dlatego szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu prowadzenia postępowania są różne w zależności od prawa państwa otrzymującego wniosek o współpracę.

Aby ułatwić organom sądowym w różnych krajach UE współpracę i pełne wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w innym kraju UE, Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN civil) opracowała zbiór arkuszy informacyjnych. Bazy te dostarczają praktycznych informacji dotyczących przepisów, procedur i sprzętu technicznego w różnych krajach UE.

Aby zapoznać się z arkuszem informacyjnym, proszę kliknąć na odpowiednią flagę narodową po prawej stronie.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2016