Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie


Nariadením Rady (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 1206/2001, ktoré sa týka spolupráce medzi súdmi rôznych členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, sa stanovuje všeobecný právny rámec pre vykonávanie dôkazov v inej krajine, ako je krajina sídla súdu. Každá krajina EÚ má v tejto oblasti vlastné procesné pravidlá, takže podrobnosti tohto postupu sa líšia podľa práva krajiny, ktorá dostáva žiadosť o spoluprácu (dožiadaná krajina).

S cieľom uľahčiť spoluprácu justičných orgánov v rôznych krajinách EÚ a umožniť im naplno využívať videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v inej krajine EÚ vypracovala Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil) súbor informačných letákov. Obsahujú praktické informácie týkajúce sa pravidiel, postupov a technických prostriedkov v rôznych krajinách EÚ.

Ak si chcete prečítať konkrétny informačný leták, kliknite na príslušnú národnú vlajku na pravej strane tejto stránky.

 


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 30/06/2016