Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Österrike


Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt

Postadress:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Tfn: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterlpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/07/2020