Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Белгия

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Criminal Criminal Criminal Register (Централен наказателен регистър)

Boulevard de Waterloo 115
1000 Brussels

Телефон: + 32 (0) 2 552 27 44 Факс:
+ 32 (0) 2 552 27 82

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcjc-csr@just.fgov.be

Извлечение от регистрите за съдимост:

Молите вашата община за екстракта

 • Ако живеете или останете в Белгия.
 • Искате да използвате извлечението в Белгия или в чужбина.
 • За повече подробности относно заявлението, моля, посетете уебсайта на Вашата община.

Искане за извлечение от Централната служба за съдимост

 • Лица без (или по-горе) със своето местоживеене или пребиваване в Белгия
 • Съдебни органи, като се взема предвид заявлението на Съвместния парламентарен комитет (СПК)
 • Оправомощени административни органи (членове 593 и 594 от Наказателно-процесуалния кодекс, Кралски указ от 19 юли 2001 г. относно достъпа на някои публични органи до централната служба за съдимост)
 • Юридически лица (дружества, ASBL и др.): лице, което има право да представлява юридическото лице, може да поиска извлечението
 • Дипломати

Как се кандидатства?

По пощата или по електронна поща

SPF Justice Portugee
central boulevard
de Waterloro 115 1000 Brussels

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcjc-csr@just.fgov.be

В искането посочете:

 • Вашето собствено и фамилно име;
 • Вашия адрес,
 • дата и място на раждане;
 • вашият подпис;
 • причината за искането.

Приложете копие от вашата лична карта или паспорт

Постъпва лично в служба на Централната служба за съдимост

Централен наказателен регистър
boulevard de Waterloo 80 1000 Brussels
(от 9
: 00 до 11: 30 ч. и от 14: 00 до 15: 30 ч.)


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 23/08/2019