Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohlednění předchozích trestů - Belgie

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Rejstřík trestů

Boulevard de Waterloo 115
1000 Brusel

Telefon: +32 (0) 2 552 27 44 Fax:
+32 (0) 2 552 27 82

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cjc-csr@just.fgov.be

Výpis z rejstříku trestů:

Zeptejte se své obce na extrakt.

 • Pokud bydlíte nebo pobýváte v Belgii.
 • Chcete jej použít v Belgii nebo v zahraničí.
 • Podrobnosti o žádosti naleznete na internetových stránkách vaší obce.

Vyžádat si výpis z Ústředního trestního rejstříku

 • Osoby bez (nebo více) svého bydliště nebo bydliště v Belgii
 • S ohledem na žádost výboru CJPC
 • Povolené správní orgány (články 593 a 594 trestního řádu, královské nařízení ze dne 19. července 2001 o přístupu některých orgánů veřejné moci k centrálnímu rejstříku trestů)
 • Právnické osoby (společnosti, ASBL atd.): o výpis může požádat osoba oprávněná zastupovat tuto právnickou osobu.
 • Diplomaté

Jak podat žádost?

Poštou nebo elektronickou poštou

SPF Justice Porte
judiciaire central boulevard
de Waterloo 115 1000 Brussels

V žádosti uveďte:

 • vaše příjmení a jméno;
 • vaše adresa,
 • datum a místo narození;
 • vaše podpis,
 • důvod žádosti.

Připojte rovněž kopii průkazu totožnosti nebo cestovního pasu

Osobně se dostavit do kanceláře Ústředního trestního rejstříku

Central Criminal Registry
boulevard de Waterloo 80 1000 Brussels
(od 9
: 00 do 11: 30 a od 14: 00 do 15: 30)


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 23/08/2019