Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Belgia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Kriminaalkeskregister

Boulevard de Waterloo 115
1000 Brüssel

Telefon: Tel + 32 (0) 2 552 27 44
+ 32 (0) 2 552 27 82

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencjc-csr@just.fgov.be

Karistusregistri väljavõte:

Küsige oma kommuunist ekstrakti kohta

 • Kui te elate või viibite Belgias.
 • Soovite kasutada seda väljavõtet Belgias või välismaal.
 • Taotluse üksikasjadega tutvumiseks külastage palun kohaliku omavalitsuse veebisaiti.

Taotleda karistusregistri väljavõtet

 • Isikud, kelle alaline elu- või asukoht või elukoht ei ole Belgias
 • Kohtuasutused, võttes arvesse parlamentaarse ühiskomisjoni taotlust
 • Haldusorganid (kriminaalmenetluse seadustiku artiklid 593 ja 594, 19. juuli 2001. aasta kuninglik dekreet, mis käsitleb teatavate riigiasutuste juurdepääsu karistusregistriametile)
 • Juriidilised isikud (äriühingud, mittetulundusühing jne): isik, kellel on õigus esindada juriidilist isikut, võib taotleda väljavõtet
 • Diplomaadid

Kuidas taotleda?

Posti või e-posti teel

SPF Justice Porte
judiciaire central boulevard
de Waterloo 115 1000 Brussels

Taotluses märkige:

 • perekonnanimi ja eesnimi;
 • Teie aadress;
 • sünniaeg ja -koht;
 • Teie allkiri;
 • Teie taotluse põhjus.

Lisage ka isikutunnistuse või passi koopia.

Minge isiklikult keskse kriminaaldokumenditeenistuse büroosse.

Keskkriminaalregister
boulevard de Waterloo 80 1000 Brüssel
(9
: 00 kuni 11: 30 ja 14: 00 kuni 15: 30)


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 23/08/2019