Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Belgija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Baudžiamasis centrinis baudžiamasis registras

Boulevard de Waterloo 115
1000 Brussels

Telefonas: Tel. + 32 (0) 2 552 27 44
+ 32 (0) 2 552 27 82

El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascjc-csr@just.fgov.be

Išrašas iš nuosprendžių registro:

Prašau, kad jūsų komuna būtų ištraukta

 • Jei gyvenate arba gyvenate Belgijoje.
 • Norite naudoti išrašą Belgijoje arba užsienyje.
 • Daugiau informacijos apie paraišką rasite savo savivaldybės interneto svetainėje.

Prašyti išrašo iš Centrinio nuosprendžių registro.

 • Asmenys, neturintys (arba neturintys) nuolatinės ar nuolatinės gyvenamosios vietos Belgijoje
 • Teisminės institucijos, susijusios su jungtinio parlamentinio komiteto prašymu
 • Administracinės įstaigos, kurioms leidžiama vykdyti veiklą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 593 ir 594 straipsniai, 2001 m. liepos 19 d. Karališkasis dekretas dėl tam tikrų valdžios institucijų prieigos prie Centrinio nuosprendžių registro)
 • Juridiniai asmenys (įmonės, pelno nesiekiančios organizacijos ir kt.): asmuo, turintis teisę atstovauti juridiniam asmeniui, gali prašyti išrašo
 • Diplomatai

Kaip teikti paraišką?

Paštu arba e. paštu

SPF Justice Porte
judiciaire Central boulevard
de Waterloo 115 1000 Brussels

El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascjc-csr@just.fgov.be

Prašyme nurodoma:

 • pavardę ir vardą,
 • jūsų adresas;
 • gimimo data ir vieta;
 • jūsų parašas;
 • priežastis, dėl kurios pateikėte prašymą.

Taip pat pridėkite savo asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją.

Eiti asmeniškai į Centrinio nuosprendžių registrų tarnybos biurą

Centrinis baudžiamojo registro
boulevard de Waterloo 80 1000 Brussels
(nuo 9
: 00 iki 11: 30 ir nuo 14: 00 iki 15: 30)


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 23/08/2019