Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących - Belgia

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Criminal Criminal Criminal Register

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruksela

Telefon: +32 (0) 2 552 27 44 Faks:
+32 (0) 2 552 27 82

E-mail: Link otworzy się w nowym okniecjc-csr@just.fgov.be

Wyciąg z rejestru karnego:

Zwróć się do gminy w celu uzyskania wyciągu

 • Jeśli mieszkasz lub mieszkasz w Belgii.
 • Chcą Państwo skorzystać z wyciągu w Belgii lub za granicą.
 • Szczegółowe informacje na temat wniosku znajdują się na stronie internetowej gminy.

Zwrócenie się do centralnego biura rejestrów karnych o wyciąg

 • Osoby, które nie mają (lub nie mogą) miejsca zamieszkania lub pobytu w Belgii
 • Organy sądowe, uwzględniając wniosek CJPC
 • Zatwierdzone organy administracyjne (art. 593 i 594 kodeksu postępowania karnego, dekret królewski z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie dostępu niektórych organów publicznych do Centralnego Urzędu Kryminalnego)
 • Osoby prawne (spółki, ASBL itp.): osoba uprawniona do reprezentowania osoby prawnej może wystąpić z wnioskiem o wydanie wyciągu.
 • Dyplomaci

Jak wysłać zgłoszenie?

Pocztą lub pocztą elektroniczną

SPF Justice Porte
judicial boulevard
de Waterloo 115 1000 Bruxelles

We wniosku należy podać:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • Twój podpis;
 • uzasadnienie wniosku.

Załączyć również kopię dowodu osobistego lub paszportu

Osobiście udać się do biura centralnego rejestru karnego

Centralny rejestr karny:
boulevard de Waterloo 80 1000 Brussels
(od 9
: 00 do 11: 30 oraz od 14: 00 do 15: 30)


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/08/2019