Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohlednění předchozích trestů - Bulharsko


Ministerstvo spravedlnosti, Centrální úřad pro rejstřík trestů (Министерство на правосъдието, Централно бюро „Съдимост“)

Adresa:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tel.: + 359(2) 9237355

Fax: +359(2) 9881142

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.CBCC@justice.government.bg, Odkaz se otevře v novém okně.bs_cbs@mjeli.government.bg


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/03/2020