Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Bulgarien


Det bulgarske justitsministerium, det centrale kontor for strafferegistre:

Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”

Adresse:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tlf.: + 359(2) 9237355

Fax: +359 (2) 9881142

E-mail: Link åbner i nyt vindueCBCC@justice.government.bg, Link åbner i nyt vinduebs_cbs@mjeli.government.bg


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/03/2020