Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Кипър


Началник на полицията

Органи, които са компетентни да предават информация от името на Началника на полицията, са следните отдели на кипърската полиция:

1. Архив за предишни наказателни присъди (Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών)

Адрес:

Отдел „В“ (Τμήμα Γ΄)
Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 808386

Факс: +357 (22) 808653

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорец cro@police.gov.cyВръзката отваря нов прозорец ekoutsofti@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по членове 4, 6 и 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.

Обменяната информация се отнася до предишни присъди.

2. Архив за предишни присъди за нарушения на правилата за движение по пътищата (Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών)

Адрес:

Отдел „Движение по пътищата“ (Τμήμα Τροχαίας)
Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Факс: +357 (22) 607596

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецmefstathiou@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по членове 4, 6 и 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.

Обменяната информация се отнася до предишни осъждания за нарушения на правилата за движение по пътищата.

3. Дирекция „Европейски съюз и международно полицейско сътрудничество“

Адрес:

Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Факс: +357 (22) 607898

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецeuipcd@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по член 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/07/2019