Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Küpros


Politsei peadirektor

Politsei peadirektori nimel edastavad pädevate asutustena teavet järgmised Küprose politsei osakonnad:

1. Karistusregistri osakond: kuriteod

Aadress:

Department C (Τμήμα Γ΄)
Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 808386

Faks: +357 (22) 808653

E-post: Lingil klikates avaneb uus aken cro@police.gov.cyLingil klikates avaneb uus aken ekoutsofti@police.gov.cy

See osakond edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklitele 4, 6 ja 7.

Edastatav teave hõlmab varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid kuritegude eest.

2. Karistusregistri osakond: liikluseeskirjade rikkumised

Aadress:

Traffic Department (Τμήμα Τροχαίας)
Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Faks: +357 (22) 607596

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenmefstathiou@police.gov.cy

See osakond edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklitele 4, 6 ja 7.

Edastatav teave hõlmab varasemaid süüdimõistvaid otsuseid liikluseeskirjade rikkumise eest.

3. Euroopa Liidu ja rahvusvahelise tasandi politseikoostöö direktoraat

Aadress:

Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Faks: +357 (22) 607898

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeneuipcd@police.gov.cy

See direktoraat edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklile 7.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/07/2019