Beaktande av tidigare fällande domar - Cypern


Cyperns polismyndighet

Följande polisavdelningar är behöriga att lämna uppgifter på polisledningens vägnar:

1. Straffregistret (Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών)

Adress:

Avdelning C (Τμήμα Γ΄)
Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 808386

Fax: +357 (22) 808653

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönstercro@police.gov.cy, Länken öppnas i ett nytt fönsterekoutsofti@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artiklarna 4, 6 och 7 i rambeslut 2009/315/RIF.

Informationsutbytet ska avse uppgifter om tidigare domar i brottmål.

2. Trafikförseelseregistret (Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών)

Adress:

Trafikavdelningen (Τμήμα Τροχαίας)
Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Fax: +357 (22) 607596

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönstermefstathiou@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artiklarna 4, 6 och 7 i rambeslut 2009/315/RIF.

Informationsutbytet ska avse uppgifter om tidigare domar för trafikförseelser.

3. Direktoratet för Europeiska unionen och internationellt polissamarbete

Adress:

Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Fax: +357 (22) 607898

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönstereuipcd@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artikel 7 i rambeslut 2009/315/RIF.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/07/2019