Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Чешка република


Бюро „Регистър за съдимост“ на Чешката република (Rejstřík trestů České republiky)

Адрес:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Тел.: +420 244 006 111

Факс: +420 244 006 260

Електронна поща: rejstrik@rejtr.justice.cz

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Министерство на правосъдието на Чешката република (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Адрес:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Тел.: +420 221 997 111

Факс: +420 224 919 927

Електронна поща: posta@msp.justice.cz

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/06/2020