Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Čehija


Čehijas Republikas Sodāmības reģistrs (Rejstřík trestů České republiky)

Adrese:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Tālrunis: +420 244 006 111

Fakss: +420 244 006 260

E-pasts: rejstrik@rejtr.justice.cz

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Adrese:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Tālrunis: +420 221 997 111

Fakss: +420 224 919 927

E-pasts: posta@msp.justice.cz

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020