Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Tjeckien


Tjeckiens straffregister

Adress:

Soudní 1
CZ-140 66 Prag 4, Tjeckien

Tfn: +420 244 006 111

Fax: +420 244 006 260

e-postadress: rejstrik@rejtr.justice.cz

Internet: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Justitieministeriet i Tjeckien

Adress:

Vyšehradská 16
CZ-128 10 Prag 2, Tjeckien

Tfn: +420 221 997 111

Fax: +420 224 919 927

e-postadress: posta@msp.justice.cz

Internet: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/06/2020