Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Tyskland


Bundesamt für Justiz

Referat IV 2 – Internationale Registerangelegenheiten

Adress:

  • D-53094 Bonn
  • Adenauerallee 99 – 103
    D-53113 Bonn

Tfn: +49 (0)228 99 410-40
Fax: +49 (0)228 99 410-5603

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterbzr.international@bfj.bund.de


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/10/2020