Вземане под внимание на предишни присъди - Естония

Възстанови Запазване като PDF

Център „Регистри и информационни системи“ (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Адрес :

Lubja 4
Tallinn 19081

Тел.: +372 663 6300
Факс: +372 646 0165

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецecris@just.ee
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.rik.ee/


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/09/2019