Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Гърция


Отдел „Регистър за съдимост и помилване“

Министерство на правосъдието

Адрес:

Mesogeion 96
115 27 Athens

Тел.: +30(0)213 1307300 (централа)
Факс: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

Адрес на ел. поща: Връзката отваря нов прозорецypdipimi@otenet.gr

Тел. на началника на отдела: +30(0)213 1307042

Тел. на длъжностното лице, отговарящо за ECRIS: +30(0)213 1307044

Тел. на лицето за контакт, отговарящо за сертифициране на портала: +30(0)213 1307048


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 31/08/2020