Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohlednění předchozích trestů - Řecko


Oddělení rejstříku trestů a udělování milostí

Ministerstvo spravedlnosti

Adresa:

Mesogeion 96
115 27 Athény

Tel.: +30(0)213 1307300 (ústředna)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ypdipimi@otenet.gr

Tel. č. vedoucího: +30(0)213 1307042

Tel. č. pracovníka zodpovědného za ECRIS: +30(0)213 1307044

Tel. č. pracovníka zodpovědného za certifikaci na portálu: +30(0)213 1307048


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 31/08/2020