Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Grækenland


Department for Criminal Records and Pardons (afdelingen for strafferegistre og benådning)

Justitsministeriet

Adresse:

Mesogeion 96
115 27 Athens

Tlf.: +30(0)213 1307300 (omstillingen)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

Email: Link åbner i nyt vindueypdipimi@otenet.gr

Tlf. afdelingschefen: +30(0)213 1307042

Tlf. den ECRIS-ansvarlige: +30(0)213 1307044

Tlf. embedsmand med ansvar for certificering på portalen: +30(0)213 1307048


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/08/2020