Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Grækenland


Department for Criminal Records and Pardons (afdelingen for strafferegistre og benådning)

Justitsministeriet

Adresse:

Mesogeion 96
115 27 Athens

Tlf.: +30(0)213 1307300 (omstillingen)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

Email: Link åbner i nyt vindueypdipimi@otenet.gr

Tlf. afdelingschefen: +30(0)213 1307042

Tlf. den ECRIS-ansvarlige: +30(0)213 1307044

Tlf. embedsmand med ansvar for certificering på portalen: +30(0)213 1307048


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/07/2020