Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Kreeka


Karistusregistri ja armuandmise osakond

Justiitsministeerium

Aadress:

Mesogeion 96
115 27 Αteena

Telefon: +30(0)213 1307300 (üldnumber)
Faks: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenypdipimi@otenet.gr

Telefon (juhataja): +30(0)213 1307042

Telefon (ECRISe eest vastutav ametnik): +30(0)213 1307044

Telefon (portaali sertifitseerimise eest vastutav ametnik): +30(0)213 1307048


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 31/08/2020