Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Grieķija


Sodāmības reģistra un apžēlošanas departaments

Tieslietu ministrija

Adrese:

Mesogeion 96
115 27 Atēnas

Tālr.: +30(0)213 1307300 (centrāle)
Fakss: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

E-pasts: Saite atveras jaunā logāypdipimi@otenet.gr

Vadītāja tālr.: +30(0)213 1307042

Par ECRIS atbildīgās amatpersonas tālr.: +30(0)213 1307044

Par sertifikāciju portālā atbildīgās amatpersonas tālr.: +30(0)213 1307048


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 31/08/2020