Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Grekland


Department for Criminal Records and Pardons

Ministry of Justice

Adress:

Mesogeion 96
115 27 Aten

Tfn: +30(0)213 1307300 (växel)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterypdipimi@otenet.gr

Tfn: avdelningschef: +30(0)213 1307042

Tfn: ansvarig tjänsteman för Ecris: +30(0)213 1307044

Tfn: portalens certifieringsansvarige tjänsteman: +30(0)213 1307048


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/08/2020