Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Франция


Национален регистър за съдимост — Министерство на правосъдието — Дирекция „Наказателни дела и помилване“

Адрес:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
France

Тел.: +33 2 51 89 89 51

Факс: +33 2 40 50 52 63

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcjn@justice.gouv.fr


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/12/2016