Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Prantsusmaa


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Riiklik karistusregister – Justiitsministeerium – Kriminaal- ja armuandmisküsimuste direktoraat)

Aadress:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Tel: +33 2 51 89 89 51

Faks: +33 2 40 50 52 63

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencjn@justice.gouv.fr


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/12/2016