Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Francija


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Valsts sodāmības reģistrs – Tieslietu ministrija – Krimināllietu un apžēlošanas direktorāts)

Adrese:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Tālrunis: +33 2 51 89 89 51

Fakss: +33 2 40 50 52 63

E-pasts: Saite atveras jaunā logācjn@justice.gouv.fr


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 13/12/2016