Zohľadnenie predchádzajúcich trestov - Francúzsko


Národný register trestov – Ministerstvo spravodlivosti - Riaditeľstvo pre trestné veci a udeľovanie milostí

Adresa:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Tel.: +33 2 51 89 89 51

Fax: +33 2 40 50 52 63

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecjn@justice.gouv.fr


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/12/2016