Upoštevanje prejšnjih obsodb - Francija


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Nacionalna kazenska evidenca – Ministrstvo za pravosodje – Direktorat za kazenske zadeve in pomilostitve)

Naslov:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
Francija

Telefon: +33 251898951

Telefaks: +33 240505263

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknucjn@justice.gouv.fr


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 13/12/2016