Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Frankrike


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

Adress:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefon +33 2 51 89 89 51

Fax +33 2 40 50 52 63

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercjn@justice.gouv.fr


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/12/2016