Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Korábbi ítéletek figyelembevétele - Horvátország


A Horvát Köztársaság központi hatósága a többi tagállammal folytatott adatcsere tekintetében:

Ministry of Justice of the Republic of Croatia
Directorate for criminal law and probation
Criminal law division
Records and pardons service
Criminal records unit
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb (A Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma, Büntetőjogi és Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság, Büntetőjogi Egység, a bűnügyi nyilvántartással és a kegyelmezési eljárással foglalkozó csoport)

Tel. +385 1 3714-223;
Tel. +385 1 3714-222

E-mail: A link új ablakot nyit megke.mp@pravosudje.hr

Bűnügyi nyilvántartás

A büntetőítéletek jogkövetkezményeit, a bűnügyi nyilvántartásból származó információk rendszerét, kezelését, hozzáférhetőségét, rendelkezésre bocsátását és törlését, valamint a bűnügyi nyilvántartásból származó információk nemzetközi cseréjét, és a rehabilitációt a büntetőítéletek jogkövetkezményeiről, a bűnügyi nyilvántartásról és a rehabilitációról szóló törvény szabályozza.

A bűnügyi nyilvántartást az igazságszolgáltatásért felelős minisztérium vezeti és kezeli, amely egyben az ilyen adatok más államokkal való cseréjéért felelős központi hatóság is.

A bűnügyi nyilvántartásban azok a természetes és jogi személyek szerepelnek, akiket vagy amelyeket bűncselekmény elkövetése miatt Horvátországban jogerősen elítéltek, valamint azok a horvát állampolgárok és Horvátországban letelepedett jogi személyek, akiket vagy amelyeket Horvátországon kívül jogerősen elítéltek, amennyiben ezeket az adatokat a minisztérium rendelkezésére bocsátották.

A minisztérium jogerős bírósági határozatokból és egyéb jogi aktusokból származó adatok alapján jegyzi be az adatokat a bűnügyi nyilvántartásba.

A minisztérium a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatokat a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat útján szolgáltatja. A bűnügyi nyilvántartásból származó adatok csak arra a célra használhatók fel, amelyre tekintettel kiadták azokat.

A bűnügyi nyilvántartásban szereplő bejegyzés hiányát tanúsító igazolás kiadása

Horvátországban a bűnügyi nyilvántartásban szereplő bejegyzés hiányát tanúsító igazolás kiadására jogosult hatóság az Igazságügyi Minisztérium. A bűnügyi nyilvántartásban szereplő bejegyzés hiányát tanúsító igazolást Horvátország diplomáciai képviselete is kiállíthatja, különösen annak az országnak a nagykövetsége, ahol az igazolást kérik. A kérelem személyesen történő benyújtása esetén a nagykövetség teljesíti a kérelmet, amelyhez csatolni kell a személyazonosító igazolvány vagy útlevél másolatát. A kérelem teljesítéséért fizetendő díjat a nagykövetség határozza meg. A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat kiadása más személy nevében is kérhető meghatalmazás és a fent említett okiratok bemutatása ellenében. A bűnügyi nyilvántartásban szereplő bejegyzés hiányát tanúsító, külföldön történő felhasználásra szánt igazolást egységes formanyomtatványon adják ki.

A természetes személyek kikérhetik a bűnügyi nyilvántartásban rájuk vonatkozóan szereplő adatokat, ha ez valamely jog külföldön vagy nemzetközi szervezetnél történő gyakorlásához szükséges. A kérelmet az V.a formanyomtatványon PDF(34 Kb)hr kell benyújtani, amely a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó szabályozás szerves részét képezi.

A bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok törlése

A bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok az alábbiak alapján törölhetők:

  1. a bűnügyi nyilvántartás vezetéséért felelős hatóság hivatalos rehabilitációs határozata;
  2. a rehabilitációval kapcsolatos jogerős bírósági határozatok;
  3. az amnesztia vagy kegyelem megadásáért felelős hatóság által hozott, korai rehabilitációt biztosító határozatok.

Rehabilitáció

Az elítéltek, miután börtönben vagy fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében kitöltötték a börtönbüntetésüket, kegyelemben részesültek vagy a büntetésük elévült, illetve a pénzbüntetést megfizették, az Alkotmányban, törvényben vagy egyéb rendelkezésekben biztosított valamennyi állampolgári polgári jogot gyakorolhatják és bármilyen jogot szerezhetnek, kivéve azokat, amelyek megszerzését valamely biztonsági intézkedés vagy az ítélet jogkövetkezményeinek hatékony érvényesülése korlátozza.

Ha az elkövetőt más bűncselekmény miatt nem ítélik el újra, a rehabilitáció az előírt időtartam leteltekor a törvény erejénél fogva bekövetkezik.

A bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok kiadása más országok részére

Az Európai Unión kívüli országok részére a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok kiadása a nemzetközi szerződések rendelkezéseivel összhangban, vagy ezek hiányában a büntetőügyekben nyújtott nemzetközi jogsegélyről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik.

Horvátország a bűnügyi nyilvántartásból származó adatok tekintetében a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2009. február 26-i 2009/315/IB tanácsi kerethatározat rendelkezéseivel összhangban folytat adatcserét az uniós tagállamokkal, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése elveinek megfelelően eljárva.

A bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerhez (ECRIS) kapcsolódó bűnügyi nyilvántartási adatbázison keresztül, az uniós rendeletekben meghatározott formanyomtatványok és standardok használatával (egységes formátumban), elektronikus úton kerülnek továbbításra a többi uniós tagállam részére.

Eddig az alábbi nyolc uniós tagállam viszonylatában működik az adatcsere: Ausztria, Cseh Köztársaság, Belgium, Spanyolország, Németország, Svédország, Franciaország és Írország; a Lengyelországgal és Olaszországgal folytatandó adatcsere tesztelésének előkészítése pedig a végső szakaszban van.

Jogi személyekre vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok kiadása uniós tagállamok részére a nemzetközi szerződések rendelkezéseivel összhangban, vagy ezek hiányában a büntetőügyekben nyújtott nemzetközi jogsegélyről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 27/07/2020