Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Luarea în considerare a condamnărilor anterioare - Croaţia


Autoritatea centrală din Republica Croația pentru schimbul de date cu alte state membre este:

Ministerul Justiției din Republica Croația
Direcția pentru drept penal și probațiune
Divizia de drept penal
Serviciul pentru caziere și grațiere
Unitatea pentru caziere judiciare
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Tel. +385 1 3714-223;
Tel. +385 1 3714-222

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăke.mp@pravosudje.hr

Caziere judiciare

Legea privind consecințele juridice ale condamnărilor, cazierele judiciare și reabilitarea reglementează consecințele juridice ale condamnărilor, organizarea, păstrarea, disponibilitatea, furnizarea și ștergerea datelor înscrise în cazierele judiciare și schimbul internațional de date înscrise în cazierele judiciare, precum și reabilitarea.

Cazierele judiciare sunt organizate și păstrate de ministerul responsabil pentru sistemul judiciar, care este, în același timp, autoritatea centrală pentru schimbul de astfel de date cu alte state.

Se păstrează caziere judiciare pentru persoanele fizice și juridice care au fost condamnate pentru infracțiuni printr-o hotărâre definitivă în Croația, precum și pentru cetățenii croați și persoanele juridice cu domiciliul în Croația care au fost condamnate pentru infracțiuni printr-o hotărâre definitivă pronunțată în afara teritoriului Croației, în cazul în care aceste date au fost furnizate ministerului.

Ministerul înregistrează datele în cazierele judiciare pe baza datelor din hotărârile definitive ale instanței și din alte acte.

Ministerul furnizează date înscrise în cazierul judiciar prin eliberarea unui certificat ce conține datele înscrise în cazierul judiciar. Datele înscrise în cazierul judiciar pot fi utilizate numai în scopurile pentru care au fost emise.

Eliberarea de certificate care confirmă absența unui cazier judiciar

Autoritatea autorizată să emită certificate care confirmă absența cazierului judiciar în Croația este Ministerul Justiției. Certificatele care confirmă absența cazierului judiciar pot fi transmise și de reprezentanțele diplomatice ale Croației, în special de ambasadele din țara în care este solicitat un astfel de certificat. În cazul în care o persoană formulează personal o cerere, ambasada va îndeplini cererea, care trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate sau a pașaportului, ambasada percepând tariful stabilit pentru serviciul furnizat. De asemenea, se poate solicita un certificat pentru o altă persoană, la prezentarea unei procuri, împreună cu documentele menționate mai sus. Certificatele care confirmă absența cazierului judiciar destinate utilizării în străinătate sunt eliberate pe un formular standard.

O persoană fizică poate solicita furnizarea datelor înscrise în propriul cazier judiciar, dacă acestea sunt necesare pentru exercitarea unui drept în străinătate sau într-o organizație internațională. Cererile pot fi formulate prin intermediul [formularului] Obrazac V a PDF(34 Kb)hr, care este parte integrantă din normele privind cazierele judiciare.

Ștergerea datelor înscrise în cazierul judiciar

Datele înscrise în cazierul judiciar sunt șterse pe baza:

  1. unei decizii formale de reabilitare emise de autoritatea responsabilă cu păstrarea cazierelor judiciare;
  2. hotărârilor judecătorești definitive privind reabilitarea;
  3. deciziilor emise de autoritatea responsabilă cu acordarea amnistiei sau a grațierii, prin care se acordă reabilitarea timpurie.

Finalizarea reabilitării

După executarea pedepsei în închisoare, în centrele de detenție a minorilor sau în închisori de lungă durată, după grațiere sau după expirarea pedepsei în urma expirării termenului de prescripție ori după achitarea unei amenzi, persoanele condamnate se bucură de toate drepturile civile acordate de Constituție, de lege sau de alte reglementări și pot dobândi orice drepturi, cu excepția celor limitate de o măsură de securitate sau de eficacitate a consecințelor juridice ale condamnării.

În cazul în care contravenientul nu este condamnat pentru o altă infracțiune, reabilitarea este considerată finalizată conform legii la expirarea termenelor de prescripție.

Furnizarea datelor înscrise în cazierul judiciar altor țări

Datele înscrise în cazierul judiciar sunt furnizate țărilor din afara Uniunii Europene în conformitate cu dispozițiile tratatelor internaționale sau, în lipsa acestora, cu Legea privind asistența judiciară internațională în materie penală.

Croația face schimb de date înscrise în cazierul judiciar cu alte state membre ale UE în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre, acționând în conformitate cu principiile libertății, securității și justiției.

Datele înscrise în cazierul judiciar sunt transmise în format electronic către alte state membre ale UE, utilizând baza de date privind cazierele judiciare, care este legată de Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), în conformitate cu formularele și clasificările (formate standardizate) prevăzute de regulamentele UE.

Până în prezent, au fost lansate schimburi de date cu opt state membre ale UE: Austria, Republica Cehă, Belgia, Spania, Germania, Suedia, Franța și Irlanda, iar pregătirile pentru procedurile de testare privind schimbul de date cu Polonia și Italia se află în etapele finale.

Datele înscrise în cazierul judiciar privind persoanele juridice sunt furnizate statelor membre din UE, în conformitate cu dispozițiile tratatelor internaționale sau, în lipsa acestora, cu Legea privind asistența judiciară internațională în materie penală.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 27/07/2020