Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohlednění předchozích trestů - Maďarsko

Tento oddíl se týká orgánu odpovědného za rejstřík trestů a výpisy z rejstříku trestů.


KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Ústřední úřad pro správní a elektronické veřejné služby, Správa rejstříku trestů)

Adresa: 1097 Budapešť, Vaskapu utca 30/A

Tel: +36 14552198
Fax: +36 14552103

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.bnyh@kekkh.gov.hu
Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.nyilvantarto.hu/en/

Pracoviště pro veřejnost se nachází na ústředním odboru Ministerstva vnitra zodpovědném za vydávání výpisů z rejstříku trestů (1133 Budapešť, Visegrádi utca 110).

S ohledem na zpracovávané údaje se rejstříky trestů považují za veřejné úřední rejstříky, na jejichž zákonnost dohlíží nejvyšší státní zástupce. O svůj vlastní výpis z rejstříku trestů lze požádat u ústředního odboru Ministerstva vnitra zodpovědného za vydávání výpisů z rejstříku trestů. Žádost o výpis z rejstříku trestů lze podat poštou, elektronicky nebo osobně na pracovišti pro veřejnost. Výpis z rejstříku trestů se vydává bezplatně maximálně čtyřikrát za rok.

Odkaz se otevře v novém okně.Další informace o výpisu z rejstříku trestů.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 27/07/2020