Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Ungarn

Dette afsnit vedrører den kompetente myndighed i relation til strafferegistre og udskrifter herfra.


KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (det centrale kontor for administrative og elektroniske offentlige tjenester, administration af strafferegistre)

Adresse: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefon: +36 1 455 21 98
Fax: +36 1 455 21 03

E-mail: Link åbner i nyt vinduebnyh@kekkh.gov.hu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.nyilvantarto.hu/en/

Borgerne kan henvende sig til den centrale afdeling i indenrigsministeriet, der har til opgave at udstede straffeattester (1133 Budapest, Visegrádi utca 110).

I relation til behandling af oplysninger betragtes strafferegistre som officielle offentlige registre, som den offentlige anklagemyndighed fører tilsyn med. Alle borgere kan rekvirere en straffeattest vedrørende én selv fra den centrale afdeling i indenrigsministeriet, der har til opgave at udstede sådanne attester. Det er muligt at anmode om en straffeattest pr. brev, pr. e-mail eller ved personlig henvendelse i skranken. Der kan udstedes fire straffeattester gratis pr år.

Link åbner i nyt vindueYderligere oplysninger om straffeattester


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 27/07/2020