Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Ungari

Selles jaos käsitletakse Karistusregistriametit (Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság) ja karistusregistri väljavõtteid (erkölcsi bizonyítvány).


KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Haldus- ja Elektrooniliste Avalike Teenuste Keskasutuse Karistusregistriamet)

Aadress: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefon: +36 1 455 21 98
Faks: +36 1 455 21 03

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenbnyh@kekkh.gov.hu
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.nyilvantarto.hu/en/

Ameti teenindusbüroo asub siseministeeriumi dokumentide keskbüroo juures (1133 Budapest, Visegrádi utca 110).

Töödeldavate andmete seisukohast on karistusregistri andmed autentsed ametlikud andmed ja peaprokurör teostab nende suhtes seaduslikku järelevalvet. Taotluse oma karistusregistri väljavõtte saamiseks võite saata siseministeeriumi dokumentide keskbüroole. Taotluse võite saata posti teel, elektrooniliselt või tuua ise teenindusbüroosse. Karistusregistri väljavõte väljastatakse tasuta neljal esimesel korral aastas.

Lingil klikates avaneb uus akenLisateave karistusregistri väljavõtte kohta


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/07/2020