Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov - Maďarsko

Táto časť sa týka orgánu zodpovedného za register trestov a výpisy z registra trestov.


KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Centrálny úrad pre administratívne a elektronické verejné služby, správa registra trestov)

Adresa: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefón: +36 1 455 21 98
Fax +36 1 455 21 03

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknebnyh@kekkh.gov.hu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.nyilvantarto.hu/en/

Pracovisko pre verejnosť funguje na centrálnom útvare ministerstva vnútra zodpovednom za vydávanie výpisov z registra trestov (1133 Budapest, Visegrádi utca 110).

Vzhľadom na spracúvané údaje sa registre trestov považujú za oficiálne verejné registre, ktorých zákonnosť kontroluje prokurátor. Každá zainteresovaná osoba môže požiadať o výpis z registra trestov na centrálnom útvare ministerstva vnútra zodpovednom za vydávanie výpisov z registra trestov. O výpis z registra trestov možno požiadať poštou, elektronicky alebo osobne priamo na pracovisku pre verejnosť. Výpis z registra trestov sa vydáva bezplatne maximálne štyrikrát za rok.

Odkaz sa zobrazí v novom okneViac informácií o výpise z registra trestov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/07/2020