Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohlednění předchozích trestů - Itálie


Ministero della Giustizia (Ministerstvo spravedlnosti)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddělení justičních záležitostí)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Generální ředitelství pro trestní věci)

Ufficio III – Casellario Centrale (Kancelář III – Ústředí trestního rejstříku)

Piazza di Firenze, 27
00186 Rome

Tel.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.casellario.centrale@giustizia.it


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 24/02/2020