Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ιταλία


Ministero della Giustizia (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Γενική Διεύθυνση Ποινική Δικαιοσύνης)

Ufficio III – Casellario Centrale (Γραφείο ΙΙΙ -Κεντρικό Ποινικό Μητρώο)

Διεύθυνση:

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tηλ.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Φαξ: +39 06 6880 7558

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcasellario.centrale@giustizia.it


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020