Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących - Włochy


Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia)

Departament Spraw Sądowych (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Dyrekcja Generalna Spraw Karnych (Direzione Generale della Giustizia Penale)

Biuro III – Centralne Biuro Rejestru Karnego (Ufficio III – Casellario Centrale)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tel.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faks: +39 06 6880 7558

E-mail: Link otworzy się w nowym okniecasellario.centrale@giustizia.it


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020