Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Upoštevanje prejšnjih obsodb - Italija


Ministero della Giustizia (Ministrstvo za pravosodje)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddelek za pravosodne zadeve)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Generalni direktorat za kazenske zadeve)

Ufficio III – Casellario Centrale (Pisarna III – centralna kazenska evidenca)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Telefon: +39 0668189217, +39 0668189247

Telefaks: +39 0668807558

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknucasellario.centrale@giustizia.it


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020