Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Литва


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Дирекция „Информационни технологии и комуникации“ към Министерство на вътрешните работи на Република Литва)

Адрес:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Тел.: +370 5 271 71 77

Факс: +370 5 271 89 21

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецird@vrm.lt


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/02/2019