Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Läti


Läti Vabariigi siseministeeriumi infokeskus

Aadress:

Bruņinieku iela 72b
Riia
LV-1009

Telefon: +371 67208218, +371 67208216
Teenusbüroo: +371 67219111 
Faks: +371 67208219

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenkanceleja@ic.iem.gov.lv

Lingil klikates avaneb uus akenKuidas saada karistusregistri väljavõte?


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/09/2020