Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Latvija


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adrese:

Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009

Tālruņa numurs: +371 67208218, +371 67208216
Pakalpojumu dienests: +371 67219111 
Fakss: +371 67208219

E-pasts: Saite atveras jaunā logākanceleja@ic.iem.gov.lv

Saite atveras jaunā logāInformācija, kā saņemt izziņu no Sodu reģistra


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 23/09/2020